logo Kapitał Ludzki logo Unii Europejskiej
Polski Związek Niewidomych - Okręg Łódzki

Placówka rehabilitacyjna dla niewidomych

Projekt trzyletni Styczeń 2013 - Marzec 2014r.

 

Celem projektu jest zwiększenie stopnia samodzielności osób niewidomych i słabowidzących zwłaszcza dzieci i młodzieży oraz osób nowoociemniałych. Integracja społeczna beneficjentów, wzrost stopnia akceptacji niepełnosprawności, samoakceptacji oraz świadomości społecznej.

 

W ramach realizacji projektu planuje się prowadzenie placówki rehabilitacyjnej dla niewidomych i słabowidzących zamieszkałych w województwie łódzkim pod nazwą "Placówka rehabilitacyjna dla niewidomych". Placówka działać będzie w siedzibie Okręgu Łódzkiego Polskiego Związku Niewidomych - Łódź, ulica Więckowskiego 13.

 Działaniami "Placówki rehabilitacyjnej dla niewidomych" będą:

- instruktaże i szkolenia z zakresu samoobsługi, orientacji przestrzennej i bezpiecznego samodzielnego poruszania się z białą laską, podstaw pisma punktowego, nauka posługiwania się sprzętem rehabilitacyjnym, w tym komputerowym, konsultacje psychologiczne i prawne oraz udzielanie informacji o działaniach rehabilitacyjnych na rzecz osób z dysfunkcją wzroku - realizowane w miarę potrzeb zgłaszających się beneficjentów, od poniedziałku do piątku po osiem godzin dziennie,

W sposób ciągły prowadzenie spotkań grup środowiskowego wsparcia:

"Miłośników książki" - druga środa miesiąca – godz. 1100-1300

"Społeczno-integracyjna Bałuty" - drugi poniedziałek miesiąca – godz. 1400-1600

"Społeczno - integracyjna Centrum" - trzecia środa miesiąca – godz. 14:30 - 16.30

"Społeczno - integracyjna Górna" - trzecia środa miesiąca – godz. 11:00 - 14.00

"Poszukujących pracy" - pierwsza środa miesiąca – godz. 14:30 - 16.00 

 

 

Indywidualne zajęcia rehabilitacyjne:

1. Z zakresu czynności dnia codziennego, w tym mgospodarstwa domowego

2. Z zakresu orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się z białą laską 

 

Szczegółowe informacje i rekrutacja do działań Projektu: osobiście w siedzibie Polskiego Związku Niewidomych Okręg Łódzki w Łodzi, ul. Więckowskiego 13 w godz. 10:00 – 15:00

 

telefonicznie:

 

(42) 633 44 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo Polskiego Związku Niewidomych

PZN Okręg Łódzki
ul. Więckowskiego 13
90-721 Łódź

tel. (42) 633 44 18,

fax. (42) 630 65 05

 

KRS 0000087884

 

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia logo Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi
Copyright © 2009 PZN Okręg Łódź
Projekt i wykonanie: Lux Futuri
Ilość wejść: 1776359