logo Kapitał Ludzki logo Unii Europejskiej
Polski Związek Niewidomych - Okręg Łódzki

 

STATUT
POLSKIEGO ZWIĄZKU NIEWIDOMYCH

uchwalony na XVI Krajowym Zjeździe

Delegatów PZN

w dniu 18 kwietnia 2012 r.

 

zmiany do statutu uchwalonego podczas XVI Krajowego Zjazdu Delegatów PZN w dniu 18 kwietnia 2012 zostały wpisane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 5 września 2012 roku

 

http://pzn.org.pl/o-nas/statut-pzn/

logo Polskiego Związku Niewidomych

PZN Okręg Łódzki
ul. Więckowskiego 13
90-721 Łódź

tel. (42) 633 44 18,

fax. (42) 630 65 05

 

KRS 0000087884

 

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia logo Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi
Copyright © 2009 PZN Okręg Łódź
Projekt i wykonanie: Lux Futuri
Ilość wejść: 1776353