logo Kapitał Ludzki logo Unii Europejskiej
Polski Związek Niewidomych - Okręg Łódzki

 

Jubileusz 75 – lecia Okręgu Łódzkiego Polskiego Związku Niewidomych w Łodzi (1937-2012).
            W bieżącym roku Okręg Łódzki obchodzi jubileusz 75 lat swojej działalności.
Z tej okazji zorganizowaliśmy uroczystość w Łódzkim Domu Kultury.
Rangę wydarzenia podkreśliły patronaty objęte przez: - Wojewodę Łódzką, Marszałka Województwa, Prezydenta Miasta Łodzi oraz Prezes Zarządu Głównego PZN.
Na Jubileuszu mieliśmy ogromną przyjemność powitać znamienitych gości:
Panią Poseł – Małgorzatę Niemczyk, Wice Marszałka Województwa  – Dariusza Klimczaka, Pana Wice Prezydenta Miasta Łodzi  – Krzysztofa Piątkowskiego, Dyrektora PFRON – Władysława Skwarkę, Rzecznika Osób Niepełnosprawnych – Ewę Ściborską.
Osobiście zawitała do nas Prezes Zarządu Głównego Pani Anna  Woźniak Szymańska wraz z Kierownikiem Centrum Komunikacji – Panią Wiesławą Kowalską.
Z przyjemnością odnotowaliśmy również obecność
 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących – Annę Tomaszewską, pracownika UM – Roberta Prencla, przedstawiciela MOPS-u, Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Prezesa Łódzkiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych.
Wyjątkowym gościem był również Profesor Politechniki Łódzkiej – Paweł Strumiłło, który wykorzystał zaproszenie na Jubileusz, aby podkreślić owocną współpracę Politechniki z naszym stowarzyszeniem, głównie dzięki aktywności Pani Teresy Wrzesińskiej –wieloletniej dyrektor OŁ PZN, której wręczył w imieniu Rady Politechniki odznaczenie „Zasłużony dla Politechniki Łódzkiej.”.
Na uroczystość zaproszono również najbardziej zasłużonych działaczy Okręgu Łódzkiego  na czele z  Honorową Prezes – Panią Magdaleną Hadler.
Obecni byli również przedstawiciele Zarządów 21 kół terenowych Okręgu.
Dzięki środkom uzyskanym z Urzędu Miasta mogliśmy godnie podjąć naszych gości.
Prezes OŁ/PZN Henryk Ługowski powitał uczestników, następnie wygłoszono referat, w którego ramach zawarto 75-letnią historię Stowarzyszenia. ((Zapraszamy do zapoznania się z zakładką „Historia”). Trzeba wspomnieć, że na początku działalności Okręg Łódzki liczył 50 członków, natomiast w bieżącym roku ponad 3500 w 21 kołach terenowych. Działalnością, która wyróżnia Okręg Łódzki spośród innych w kraju jest prowadzenie od 20 lat punktu usprawniania widzenia. Niewiele też Okręgów może pochwalić się biblioteką, o tak ogromnym zbiorze książek brajlowskich, na płytach, kasetach i w wersji elektronicznej.
Następnie zabrali głos również nasi goście, donatorzy i przyjaciele.
Była to również bardzo dobra okazja do wręczenia zasłużonym działaczom Polskiego Związku Niewidomych – Honorowych Odznak PZN.
Najbardziej oddanym Przyjaciołom. Donatorom, Pracodawcom wręczono odznaki „Przyjaciel Niewidomych”.
Po ogłoszeniu przerwy, goście mogli posmakować jubileuszowego tortu, oraz zapoznać się z wystawą prac przygotowanych na tę właśnie okazję przez osoby niewidome i słabo widzące – obrazy, drobne rękodzieło, tomiki poezji.
Po przerwie część artystyczną wypełnił piękny recital Michała Ambrożeja - młodego multinstrumentalisty, tenora, bardzo uzdolnionego człowieka – członka naszej organizacji. Koncert wprowadził nas w doskonały nastrój.
Mamy nadzieję, że za pięć lat w równie dobrych  nastrojach spotkamy się na jubileuszu osiemdziesięciolecia.
 


 
logo Polskiego Związku Niewidomych

PZN Okręg Łódzki
ul. Więckowskiego 13
90-721 Łódź

tel. (42) 633 44 18,

fax. (42) 630 65 05

 

KRS 0000087884

 

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia logo Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi
Copyright © 2009 PZN Okręg Łódź
Projekt i wykonanie: Lux Futuri
Ilość wejść: 1491551