logo Kapitał Ludzki logo Unii Europejskiej
Polski Związek Niewidomych - Okręg Łódzki

  

Pokaz sprzętu rehabilitacyjnego dla niewidomych

i słabowidzących,

zorganizowany przez Polski Związek Niewidomych

 Okręg Łódzki 21 marca 2013 roku w godzinach 10 – 14 w

Małej Sali Obrad Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej

104 

 

 

XXI wiek, błyskawiczny postęp technologiczny skutkuje również szybkim zwiększaniem bogactwa sprzętu rehabilitacyjnego dla niewidomych i słabowidzących pomocnego w ich codziennym życiu, pracy i nauce. Instytucje zajmujące się  dystrybucją sprzętu, odpowiednim doborem do rodzaju i stopnia utraty wzroku, przyznawaniem pomocy finansowej na jego zakup oraz sami niewidomi często nie nadążają za nowościami w tej dziedzinie. Polski Związek Niewidomych posiada bogaty zbiór .pomocy, który służy nam w codziennej   pracy, używany jest do instruktaży, umożliwia  nam dobrać pomoc optyczną, elektroniczną czy innego rodzaju do indywidualnych potrzeb danej osoby.

Odwiedzający wystawę  mieli możliwość przetestowania sprzętu oraz skorzystania   z informacji specjalistów zatrudnionych w PZN.

Przygotowaliśmy również prezentację sprzętu, który przystosowuje komunikację miejską oraz przestrzeń publiczną na potrzeby niewidomych.  Sprzęt ten został zaprezentowany przez Firmę RG z Mielca. Osiągnięcia w dziedzinie pomocy dla niewidomych i słabowidzących zaprezentowali również pracownicy naukowi Politechniki Łódzkiej pod kierownictwem Pana Profesora Pawła Strumiłły.

Jesteśmy przekonani, że organizowany pokaz okazał się bardzo przydatny. O zainteresowaniu wystawą świadczy obecność takich osób jak; Członek Zarządu Wojewódzka Łódzkiego Pan Marszałek Marcin Bugajski, Pełnomocnik Wojewody Łódzkiego ds. Organizacji Pozarządowych Pani Iwona Boberska, Rzecznik Osób Niepełnosprawnych przy  Urzędzie Miasta Łodzi Pani Ewa Ściborska, Obecne były media; Telewizja Łódzka, TOYA, Radio Łódź, EXPRES ILUSTROWANY.

  

logo Polskiego Związku Niewidomych

PZN Okręg Łódzki
ul. Więckowskiego 13
90-721 Łódź

tel. (42) 633 44 18,

fax. (42) 630 65 05

 

KRS 0000087884

 

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia logo Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi
Copyright © 2009 PZN Okręg Łódź
Projekt i wykonanie: Lux Futuri
Ilość wejść: 1422665