logo Kapitał Ludzki logo Unii Europejskiej
Polski Związek Niewidomych - Okręg Łódzki

 

Tablice elektroniczne

 

 

 

Kolejne tablice elektroniczne [SIP] informują głosem.

Już kilka lat istnieje głosowa systemowa informacja przystankowa na węzłowych przystankach trasy ŁTR.

Od dnia 6 marca 2013 działają kolejne, w ilości sześciu sztuk, tablice elektroniczne, gdzie można pilotem uruchamiać odczyt głosowy pojawiających się informacji o czasie przyjazdu pojazdu. Zostały one umieszczone na wyremontowanych przystankach tramwajowo-autobusowych na trasie ciągu ulic: Dolna, Łagiewnicka.

 Od dnia 14 marca 2014 roku kolejne 10 tablic [SIP], w pełni przyjaznych dla niewidomych i niedowidzących, ułatwia podróżowanie.

 Przystanki tramwajowo-autobusowe wyposażone w ten system informacji przystankowej znajdują się w pasie Ulicy Przybyszewskiego po między ulicą Śmigłego Rydza a Puszkina.

Wraz z oddaniem do użytkowania trasy WZ w naszym mieście przybyło 170 elektronicznych tablic przystankowych z dynamiczną informacją pasażerską. Instrukcja odczytu głosowego informacji pojawiających się na nich, została przedstawiona powyżej.

W biurze Okręgu PZN, można zaopatrzyć się w tzw. Pilota

 

Informację przygotował  Stanisław Ząber

Na stronę wprowadził  Jarosław Dynkowski

logo Polskiego Związku Niewidomych

PZN Okręg Łódzki
ul. Więckowskiego 13
90-721 Łódź

tel. (42) 633 44 18,

fax. (42) 630 65 05

 

KRS 0000087884

 

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia logo Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi
Copyright © 2009 PZN Okręg Łódź
Projekt i wykonanie: Lux Futuri
Ilość wejść: 1776356