logo Kapitał Ludzki logo Unii Europejskiej
Polski Związek Niewidomych - Okręg Łódzki


 

Projekt Placówka rehabilitacyjna "Poznaj swoje możliwości" jest realizowany przez PZN Okręg Łódzki w latach 2018-2021. Projekt jest współfinansowany z środków PFRON.

 

CIĄG DALSZY NASZEGO PROJEKTU...

 

W drugim roku realizacji projektu w okresie od 01.04.2019 do 31.03.2020r.

uczestnicy będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia:

 

 - pomocy rehabilitanta środowiskowego niewidomych i słabowidzących;

- diagnostyki pedagogicznej;

- poradnictwa społeczno-prawnego;

- poradnictwa psychologicznego;

- pomocy technicznej w doborze sprzętu elektronicznego;

- zajęć usprawniających widzenie i dobór pomocy optycznych;

- grupowych zajęć z zakresu obsługi komputera,

- grupowe zajęcia aktywizacji społecznej z zakresu zdrowego stylu życia, arteterapii, rozwoju osobistego

- indywidualnych instruktaży z zakresu rehabilitacji podstawowej;

- wyjazdowych zajęć rehabilitacyjno-integracyjnych.

 

Beneficjentami projektu mogą być:

Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym lub orzeczenie równorzędne.

 

Chętni do wzięcia udziału w projekcie proszeni są o zgłaszanie się do siedziby Placówki  ul.Więckowskiego 13, Łódź  (w siedzibie PZN Okręg Łódzki) w godzinach pracy Placówki... wszelkie informacje pod nr tel 42 633 44 18...

 

LICZY SIĘ KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

 

Konsultacje ze specjaistami są umawiane telefonicznie lub osobiście w Biurze PZN Okręgu Łódzkim w godz. 08:30-15:00, tel. (42) 633-44-18,  ponadto z przyczyn nie zależnych godziny mogą ulec zmianie.

 

 

Harmonogram działań w poniższym linku

files/UserFiles/file/PFRON%20%20%20Terminy%202019.pdf

 

 

 Wszystkie wyżej wymienione działania są bezpłatne, współfinansowane przez PFRON, w ramach projektu Placówka Rehabilitacyjna „Poznaj swoje możliwości”.

 

 

W drugi roku projektowym już zrealizowaliśmy dziania:

- W dniu 25 czerwca 2019r. zakończyła się pierwsza edycja grupowych zajęć z obsługi komputera w drugi roku projektowym.

- W dniu 30 września 2019r. zakończyła się druga edycja grupowych zajęć z obsługi komputera 

- W dniu 14 listopada 2019r. zakończyła się trzecia edycja grupowych zajęć z obsługi komputera w drugi roku projektowym.

- W dniu 6 listopada 2019 zakończyła się pierwsza edycja grupowych zajęć z Aktywizacji Społecznej z zakresu Zdrowego Stylu Życia

- W dniach 24-28.06.2019r. zostały zrealizowane pierwsze wyjazdowe zajęcia rehabilitacyjno integracyjne w drugim roku projektowym w Sanatorium CHEMIK w Ciechocinku.

- W dniach 21-25.10.2019r. zostały zrealizowane drugie wyjazdowe zajęcia rehabilitacyjno integracyjne w drugim roku projektowym w Sanatorium CHEMIK w Ciechocinku.

- W dniu 27 listopada 2019 zakończyła się pierwsza edycja grupowych zajęć z Aktywizacji Społecznej z zakresu Rozwoju osobistego. Zajęcia były podzielone na dwie części informacyjnej gdzie i w jakim zakresie osoby z niepelnosprawnościa mogą szukać pomocy i wsparcia (6 spotkań zajęciowych), oraz wizażu (4 spotkania zajęciowe).

- W dniu 7 lutego 2020 zakończyły się grupowe zajęcia z Aktywizacji Społecznej z zakresu Artterapii.

- W dniu 18 lutego 2020 zakończyła się druga edycja grupowych zajęć z Aktywizacji Społecznej z zakresu Rozwoju osobistego. Zajęcia były podzielone na dwie części informacyjnej gdzie i w jakim zakresie osoby z niepelnosprawnościa mogą szukać pomocy i wsparcia (6 spotkań zajęciowych), oraz wizażu (4 spotkania zajęciowe).

- W dniach 25-28.02.2020r. zostały zrealizowane trzecie wyjazdowe zajęcia rehabilitacyjno integracyjne w drugim roku projektowym w Sanatorium CHEMIK w Ciechocinku.

- W dniach 04.02.2020 - 11.03.2020r. zrealizowano 8 spotkań drugiej edycji grupowych zajęć z Aktywizacji Społecznej z zakresu Zdrowego Stylu Życia

- W dniach 17.02.2020 -  13.03.2020r. zrealizowano 8 spotkań czwartej edycji grupowych zajęć z obsługi komputera w drugi roku projektowym.


 

Powieksz
logo Polskiego Związku Niewidomych

PZN Okręg Łódzki
ul. Więckowskiego 13
90-721 Łódź

tel. (42) 633 44 18,

fax. (42) 630 65 05

 

KRS 0000087884

 

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia logo Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi
Copyright © 2009 PZN Okręg Łódź
Projekt i wykonanie: Lux Futuri
Ilość wejść: 1758938