logo Kapitał Ludzki logo Unii Europejskiej
Polski Związek Niewidomych - Okręg Łódzki

Projekt Placówka rehabilitacyjna "Poznaj swoje możliwości" jest realizowany przez PZN Okręg Łódzki w latach 2018-2021. Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON. 

CIĄG DALSZY NASZEGO PROJEKTU...

W trzecim roku realizacji projektu w okresie od 01.04.2020 do 31.03.2021r. uczestnicy będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia:

- pomocy rehabilitanta środowiskowego niewidomych i słabowidzących;

- diagnostyki pedagogicznej;

- poradnictwa społeczno-prawnego;

- poradnictwa psychologicznego;

- pomocy technicznej w doborze sprzętu elektronicznego;

- zajęć usprawniających widzenie i dobór pomocy optycznych;

- grupowych zajęć z zakresu obsługi komputera,

- grupowe zajęcia aktywizacji społecznej z zakresu zdrowego stylu życia, arteterapii, rozwoju osobistego

- indywidualnych instruktaży z zakresu rehabilitacji podstawowej;

- wyjazdowych zajęć rehabilitacyjno-integracyjnych.

 

Beneficjentami projektu mogą być:
Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym lub orzeczenie równorzędne. 

 

Chętni do wzięcia udziału w projekcie proszeni są o zgłaszanie się do siedziby Placówki ul. Więckowskiego 13, Łódź (w siedzibie PZN Okręg Łódzki) w godzinach pracy Placówki. Informacje można również uzyskać pod nr Tel: 42 633 44 18 lub emailowo sekretariat@lodzki.pzn.org.pl

LICZY SIĘ KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ 

Konsultacje ze specjalistami są umawiane telefonicznie lub osobiście w Biurze PZN Okręgu Łódzkim w godz. 08:30-15:00, tel. (42) 633-44-18,  ponadto z przyczyn nie zależnych godziny mogą ulec zmianie.

 

 

 

Informujemy że obecnie są realizowane 2 edycje grupowych zajęć z obsługi komputera. Zajęcia są realizowane w siedzibie Placówki (PZN Okręg Łódzki) w godzinach 9:00 – 13:00 oraz 13:30 – 17:30 z zachowanie zasad bezpieczeństwa, potrwają do 11.09.2020r.

 

Indywidualne konsultacje i porady specjalistów realizowane są w sposób łączony bezpośrednio w siedzibie lub za pomocą dostępnych narzędzi telekomunikacyjnych.

Zapraszamy osoby zainteresowane do kontaktu z nami i uczestnictwa w projekcie.

 

 

W trzecim roku projektowym już zrealizowaliśmy dziania:

- W dniu 06 lipca 2020r. zakończyła się pierwsza edycja grupowych zajęć z obsługi komputera. Z uwagi na panującą sytuację w kraju zajęcia były realizowane zdalnie.

- W dniu 16 lipca 2020r. zakończyły się grupowe zajęcia z Aktywizacji Społecznej z zakresu Artterapii. Z uwagi na panującą sytuację w kraju zajęcia były realizowane zdalnie.

- W dniu 18 sierpnia 2020r. zakończyła się pierwsza edycja grupowych zajęć z Aktywizacji Społecznej z zakresu Rozwoju osobistego. Zajęcia były podzielone na dwie części informacyjnej gdzie i w jakim zakresie osoby z niepełnosprawnością mogą szukać pomocy i wsparcia (8 spotkań zajęciowych), oraz wizażu (2 spotkania zajęciowe). Dodatkowo w ramach tych zajęć były realizowane indywidualne porady z zakresu wizażu i stylizacji.

logo Polskiego Związku Niewidomych

PZN Okręg Łódzki
ul. Więckowskiego 13
90-721 Łódź

tel. (42) 633 44 18,

fax. (42) 630 65 05

 

KRS 0000087884

 

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia logo Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi
Copyright © 2009 PZN Okręg Łódź
Projekt i wykonanie: Lux Futuri
Ilość wejść: 1758891